آبان 29, 1395

استاندارد لباس کار شرکت ملی گاز ایران

IGS-M-SF-08(0)  APPROVED IGSIranian Gas Standards   فهرستعنوان صفحهدامنه کاربرد 2مراجع 2نوع پارچه 2رنگ لباسکار 3نوارشبرنگ 4زیپ 4اندازه لباس 4جدول اندازه های لباس دو تکه […]