جلیقه کد 103

کد 003   جلیقه توری زرد فسفری با شبرنگ استاندارد و  روز رنگ با چسب نر و ماده کره ای  باپارچه مقاوم و توری

جلیقه کد 103