البسه رسمی و تجهیزاتی  

 تی شرت نظامی 

 
 

  فانسقه های نظامی 

 

  کیسه خواب  های نظامی 

 
 

کوله پشتی های نظامی

 

لباس های استتار جنگل و کویری 

 

  پوتین بهمن

 

 

 لباس های یگان ویژه و نوپو

 

 

 البسه استتار جنگل -برف -کویری

 

پانچو

 
 

 

کاور های عملیاتی پارچه ای

 

 

 جیب خشاب ها و کوله های حمل مهمات

 
 

  انواع جلیقه ضد گلوله  

 

  انواع کلاه  ضد گلوله

 

 

 

   انواع البسه خنثی سازی وضد انفجار

 

 

   
page=layerslider&action=edit&id=1