جهت بازدید از  نمونه های   البسه رسمی و تجهیزاتی   روی عکس کلیک بفرمائید

police_officer_uniform_design_decloud_slide

جهت بازدید نمونه های   تی شرت نظامی  روی عکس کلیک بفرمائید

تی شرت نظامی

 
 

جهت بازدید از  نمونه های   فانسقه های نظامی  روی عکس کلیک بفرمائید

فانسقه نظامی

فانسقه نظامی کد 102 یگان ویژه

 

جهت بازدید از  نمونه های   کیسه خواب  های نظامی  روی عکس کلیک بفرمائید

کیسه خواب نظامی

کیسه خواب نظامی

 
 

جهت بازدید از  نمونه های   کوله پشتی های نظامی  روی عکس کلیک بفرمائید

کوله پشتی امدادی نظامی

کوله پشتی امدادی نظامی

 

جهت بازدید از  نمونه های لباس های استتار جنگل و کویری  روی عکس کلیک بفرمائید

بلوز وشلوار نظامی استتار جنگل -کامپیوتری -دیجیتال -مرزبانی

بلوز وشلوار نظامی استتار جنگل -کامپیوتری -دیجیتال -مرزبانی

 

پوتین سربازی جهت بازدید نمونه های  پوتین بهمن روی عکس کلیک بفرمائید

 

لباس یگان ویژه نوپو

جهت بازدید نمونه های لباس های یگان ویژه و نوپو عکس کلیک بفرمائید

 

جهت بازدید نمونه های   البسه استتار جنگل -برف -کویری روی عکس کلیک بفرمائید

لباس استتار جنگل

 

جهت بازدید نمونه های   پانچو روی عکس کلیک بفرمائید

پانچو بارانی ضد آب

پانچو بارانی ضد آب کد 101

 
 

جهت بازدید نمونه های   انواع کاور های عملیاتی پارچه ای  روی عکس کلیک بفرمائید

جلیقه خبرنگاری

جلیقه خبرنگاری

 

جهت بازدید نمونه های   انواع جیب خشاب ها و کوله های حمل مهمات  روی عکس کلیک بفرمائید

جیب خشاب نظامی تاکتیکال

جیب خشاب نظامی تاکتیکال

 
 

جهت بازدید نمونه های   انواع جلیقه ضد گلوله   روی عکس کلیک بفرمائید

جلیقه ضد گلوله

جلیقه ضد گلوله

جهت بازدید نمونه های   انواع کلاه  ضد گلوله   روی عکس کلیک بفرمائید

 

کلاه ضد گلوله bk3combat_helmet_bk4

کلاه ضد گلوله bk3combat_helmet_bk4

 

جهت بازدید نمونه های   انواع البسه خنثی سازی وضد انفجار  روی عکس کلیک بفرمائید

لباس خنثی سازی demining_armor_demining_suit

لباس خنثی سازی demining_armor_demining_suit

 

   
     
     
page=layerslider&action=edit&id=1