جلیقه سازمان آتش نشانی TFO

جلیقه سازمان  آتش نشانی  130TFO

جلیقه سازمان آتش نشانی TFO پارچه 100درصد کتان با شبرنگ و گل دوزی با جای بیسیم روی سینه