جلیقه سازمان آتش نشانی TFO

جلیقه و کاور  سازمان  آتش نشانی  TFO 130

جلیقه سازمان آتش نشانی TFO پارچه 100درصد کتان با شبرنگ و گل دوزی با جای بیسیم روی سینه