پیراهن و شلوار اداری کد 009

پیراهن تترون با دوخت فرنگی و شلوار کار اصل دیکیز