پیراهن و شلوار اداری کد 011

پیراهن تترون با دوخت فرنگی و شلوار کار اصل دیکیز