انواع البسه ومنسوجات امدادی

شرکت آسان پوش پیمان با 30 سال سابقه درخشان در صنعت پوشاک آمادگی خود را جهت تولید انواع منسوجات امدادی اعلام میدارد

اینشرکت سابقا پیمانکار صنایع نساجی هلال ایران می بوده و بدلیل اینکه مشتریان ما با صنایع نساجی هلال مشترک بودند در زمان همکاری با آن

صنایع(  3 سال گذشته ) از فروش به صورت مستقیم خودداری می نمودیم اما حال به دلیل رفاه حال مشتریان عزیز و استانها از ادامه همکاری با آن

شرکت خودداری و تصمیم به فروش مستقیم گرفته شده است.

کلیه خدمات اینشرکت دارای 6 ماه ضمانت می باشد.

کلیه البسه مطابق با استاندارد های تدوین و تولید شده سال های گذشته می باشد .

page=layerslider&action=edit&id=1